Home

Gitaar- & luitles Den Haag

Waarom hoort muziek toch vanouds bij de opvoeding?

Misschien omdat zorgeloos muziek kunnen maken een leven lang plezier betekent?

        Ireen Thomas
luit- en gitaardocent