Waarom hoort muziek toch vanouds bij de opvoeding?

Misschien omdat zorgeloos muziek kunnen maken een leven lang plezier betekent?

Ireen Thomas, luit- en gitaardocent

lid KNTV