De Docent

Ireen Thomas heeft ruim 40 jaar ervaring met privé-onderwijs gitaar en luit aan kinderen en volwassenen.
Enkelen van haar luit- en gitaarleerlingen zijn beroepsmusicus geworden of zijn daar mee bezig.
De diversiteit in haar leerlingenbestand is groot: van 7 tot 70 en van beginner tot beroeps.
Het leerlingverloop is klein; velen blijven doorgaan tot ver in de middelbare schooltijd.

Naast de lespraktijk thuis geeft Ireen ook les aan het Klooster te Woerden

https://www.kloosterwoerden.nl/muziek-categorie/kinderen/

en aan de Deutsche Internationale Schule Den Haag

http://www.disdh.nl/en-us/schoollife/activitygroups.aspx